Các quy định về chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh năm 2020

0
24

Trong các văn bản luật, ngoài thuật ngữ “Doanh nghiệp”, bạn còn có thể bắt gặp ba thuật ngữ phổ biến sau: chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Vậy các thuật ngữ này khác nhau thế nào? Khi có nhu cầu mở rộng kinh doanh, doanh nghiệp nên chọn hình thức nào?

Căn cứ pháp luật

 • Luật doanh nghiệp năm 2014 số 68/2014/QH13 của Quốc hội
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp

Các quy định cụ thể

Định nghĩa: 

Theo quy định tại điều 45, Luật doanh nghiệp năm 2014 thì:

 • Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.
 • Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.
 • Qua các định nghĩa trên, có thể thấy phạm vi các hoạt động của chi nhánh là rộng nhất: có thể thực hiện toàn bộ, hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền (nhiệm vụ chính của văn phòng đại diện)

Về cách thức thành lập: 

Cách thức thành lập chỉ được quy định cho chi nhánh và văn phòng đại diện, theo đó:

 • Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

-> Có một số tài liệu nói chỉ được thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài, còn chi nhánh thì chỉ thành lập trong nước, điều này là sai nhé.

 • Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Hồ sơ bao gồm:

a) Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

b) Bản sao quyết định thành lập và bản sao biên bản họp về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

 • Thời gian để cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ và cấp Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hay không cấp là 3 ngày làm việc
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện phải gửi thông tin cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
 • Định kỳ Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện phải gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

Về tên gọi của chi nhánh và văn phòng đại diện

Điều 41 Luật doanh nghiệp 2014 và hướng dẫn tại điều 20, nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định:

 • Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.
 • Tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện.
 • Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh
 • Tên chi nhánh, văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.
 • Ngoài tên bằng tiếng Việt, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt
 • Phần tên riêng trong tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp

Kết luận: 

Giữa chi nhánh và văn phòng đại diện của một tổ chức có sự giống và khác nhau như sau:

Giống nhau:

 • Đều là đơn vị phụ thuộc của một doanh nghiệp nào đó( ngân hàng, tổ chức kinh doanh, công ty..)
 • Không có tư cách pháp nhân
 • Hoạt động nhân danh chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người đứng đầu tổ chức đó.
 • Thừa sự ủy quyền của chủ doanh nghiệp hoặc người đứng đầu tổ chức.

Khác nhau:

 • Chi nhánh: Được thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng kinh doanh và chức năng đại diện theo quyền.
 • Văn phòng đại diện: không có chức năng kinh doanh
Like, share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of