Nộp và hạch toán lệ phí môn bài năm 2020

0
19

Bài viết này mình sẽ dành thời gian để chia sẻ tất tần tật về quy định nộp, hạch toán lệ phí môn bài mới nhất năm 2020 nhé

Nộp lệ phí môn bài

Thời hạn nộp lệ phí môn bài

Theo quy định tại điều 5 nghị định 139/2016/NĐ-CP và thông tư hướng dẫn kèm theo, có hiệu lực từ 01/01/2017 thì thời hạn nộp lê phí môn bài được quy định như sau:

 • Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm
 • Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.
 • Trường hợp người nộp lệ phí môn bài là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có phát sinh nghĩa vụ khai thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
 • Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm:
 • Nộp lệ phí môn bài theo từng năm tương ứng với số năm cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.
 • Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân một lần đối với hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp mức lệ phí môn bài của một năm.

Nghị định 22/2020/NĐ-CP đã bổ sung thời hạn nộp thuế đối với các trường hợp được miễn thuế có thời hạn như sau:

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) nộp lệ phí môn bài như sau:
 • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn
 • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.
 • Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, ra hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại nộp lệ phí môn bài như sau:
 • Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt động.
 • Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động

Địa điểm nộp lệ phí môn bài

 • Người nộp lệ phí môn bài nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 • Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh: Người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí
 • Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính: Đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

Hạch toán nộp lệ phí môn bài 

 • Trong trường hợp trước đó DN chưa hạch toán bút toán lệ phí môn bài phải nộp trong kỳ, khi nộp lệ phí môn bài, kế toán hạch toán:

Nợ TK 6425/ Có TK 111, 112 : số tiền lệ phí môn bài nộp cho NSNN

 • Trong trường hợp trước đó DN đã hạch toán bút toán lệ phí môn bài phải nộp trong kỳ, khi nộp lệ phí môn bài, kế toán hạch toán:

Nợ TK 3338/ Có TK 111, 112: số tiền lệ phí môn bài nộp cho NSNN

Để xác định thuộc đối tượng được miễn thuế hay ko, bậc đóng là bao nhiêu, bạn có thể tham khảo các bài viết của mình tại đây nhé

 

Like, share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of