Phân biệt thuế, phí và lệ phí năm 2020

0
26

Thuế, phí và lệ phí đều là ba khoản nộp Ngân sách nhà nước, tuy nhiên lại có nhiều sự khác biệt. Bài viết này hi vọng sẽ giúp bạn phân biệt được 3 khoản thu ngân sách này

Giống nhau

Đều là các khoản mà các tổ chức, cá nhân bắt buộc phải nộp cho Ngân sách nhà nước trong một số trường hợp và điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật căn cứ vào các văn bản pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Phân biệt


Tiêu chíThuếPhí, lệ phí
1. Khái niệmLà một trong những khoản thu không phải bồi hoàn trực tiếp của Nhà nước đối với các tổ chức và các cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước với mục đích vì lợi ích chung.Phí là một khoản tiền mà cá nhân, tổ chức phải trả nhằm bù đắp cơ bản các chi phí, đồng thời mang tính chất phục vụ khi cá nhân, tổ chức được cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công được ban hành theo quy định của pháp luật
Lệ phí là một khoản tiền đã được cơ quan Nhà nước, tổ chức có thẩm quyền ấn định mức thu mà các cá nhân, tổ chức bắt buộc phải nộp khi được các cơ quan nhà nước cung cấp các dịch vụ công, các công việc phục vụ công việc quản lý nhà nước
2. Cơ sở pháp lýĐược điều chỉnh bởi văn bản pháp luật có hiệu lực pháp luật do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành là Quốc hội hoặc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội theo trình tự ban hành chặt chẽ (Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết)Được điều chỉnh bởi những văn bản dưới luật (Nghị định, quyết định), do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền ban hành.
3. Vai tròLà khoản thu chủ yếu, quan trọng, chiếm trên 90% các khoản thu cho ngân sách nhà nước.Là khoản thu phụ, không đáng kể, chỉ đủ chi dùng cho các hoạt động phát sinh từ phí.
4. Tên gọiMỗi luật thuế đều có mục đích riêng, tuy nhiên đa số các sắc thuế tên gọi không phản ánh đúng mục đích sử dụng, mà thường phản ánh đối tượng tính thuế (Thuế môi trường - Không nhằm mục đích 100% là cải tạo môi trường)Tên gọi của từng loại phí, lệ phí phản ánh đầy đủ mục đích sử dụng của loại phí, lệ phí đó (Ví dụ: Phí công chứng - vì sử dụng dịch vụ công chứng, phí trước bạ - vì thực hiện thủ tục trước bạ...)
5. Phạm vi áp dụng Áp dụng trên phạm vi cả nước, đối với tất cả các đối tượng nộp thuế, không phân biệt đơn vị hành chính lãnh thổ hay phân biệt các công dân khác nhauÁp dụng chỉ trong những trường hợp, lĩnh vực nhất định hoặc trong phạm vi lãnh thổ theo sự phân chia địa giới hành chính
6. Tính hoàn trảKhông hoàn trả trực tiếp cho người dân mà sẽ hoàn trả gián tiếp thông qua các hoạt động phục vụ người dân như các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như đường đi, trạm y tếm trường học hay các hoạt động khác nhằm phục vụ cho các hoạt động công ích, phúc lợi xã hội,…Mang tính hoàn trả trực tiếp cho các cá nhân, tổ chức thông qua kết quả của việc thực hiện các dịch vụ công
7. Cơ quan thuCơ quan thuế được thành lập theo quy định của pháp luật. Phí thuộc thẩm quyền thu của: Cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp và các tổ chức, cá nhân thuộc khu vực tư nhân
Lệ phí thuộc thẩm quyền thu của: Cơ quan nhà nước

Bảng phân biệt thuế phí và lệ phí năm 2020


Từ ngày 1/1/2017, theo Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13, thuế môn bài trước đó đã được chuyển tên thành lệ phí môn bài và được văn bản hóa quy định trong NĐ 139/2016/NĐ-CP. Bài viết phân biệt của mình hi vọng đã giúp bạn hiểu được lý do tại sao

Like, share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of